BIOPLYNOVÁ STANICA HERTNIK

Projekt : 2010 - 2011, Realizácia : 2011 - 2012, Plocha : 2845 m2

Prvotným stupňom BPS je podzemná nádrž, do ktorej sa pridávajú a zmiešavajú močovka a rastlinné substráty . Táto zmes sa temperuje , premiešava a zrieďuje podľa potreby s vodou. Srdcom BPS je fermentačná nádrž, alebo fermentor, kde sa prečerpáva zmes substrátu s vodou a pomocou premiešavania a temperovania sa vytvárajú vhodné fyzikálne podmienky na jej fermentáciu. Pre optimálny priebeh skvasovania substrátu je nevyhnutné, aby bol fermentor plyno- a vodotesný bez prístupu denného svetla. Po prekvasení sa zvyšky substrátu prečerpávajú do špeciálneho zásobníka, odkiaľ sa môžu odoberať ako hodnotné hnojivo. Vyrobený plyn sa najskôr očisťuje a odsíruje a odteká do zásobníka. Odtiaľto sa odoberá a spaľuje v blokovej tepelnej elektrárni (BHKW) , kde sa vyrába elektrická energia a teplo. Toto teplo sa čiastočne využíva na temperovanie BPS , jeho podstatnou časťou sa však môžu vyhrievať okolité hospodárske a obytné budovy.