PROJEKT BYTOVÉHO DOMU MORAVSKÝ SV.JÁN

Projekt : 2015, Plocha : 263 m2, Miesto : Moravský sv. Ján

Novostavbu tvorí 3 podlažný objekt, pravidelného obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Stavba je zastrešená šikmou sedlovou strechou so sklonom 12°. Tvar a orientácia pozemku k svetovým stranám boli určujúcimi faktormi pre vznik celkovej koncepcie a rozloženia jednotlivých bytových priestorov a objektov umiestnených na tomto pozemku. Priestorová charakteristika bytového domu vytvára samostatný celok zástavby smerom od komunikácie, čím vytvára vlastný mikropriestor. Dispozične sa na 1. nadzemnom podlaží nachádzajú spoločné priestory, chodba so schodiskom, závetrie, zádverie s podschodiskovým priestorom, päť jednoizbových bytových jednotiek. Prízemné byty nemajú prístup na terén, sú orientované na smer východ-západ. Na 2. nadzemnom sa nachádzajú spoločné priestory, chodba so schodiskom, tri dvojizbové bytové jednotky a jedna jednoizbová. Na 3. nadzemnom podlaží sú spoločné priestory, chodba so schodiskom, kotolňa, tri dvojizbové bytové jednotky a jedna jednoizbová. Vstup do jednotlivých bytov je zo spoločných priestorov.