NADSTAVBA BYTOVÉHO DOMU MARGECANY

Projekt : 2013, Realizácia : 2014, Miesto : Margecany

Zámerom investora bolo vybudovanie dvoch trojizbových podkrovných bytov na pôdoryse jestvujúceho bytového domu a zároveň zateplenie jestvujúceho objektu. Východiskom pre riešenie projektu boli stavebno-technické danosti jestvujúceho bytového domu. Nadstavba je riešená ako sedlová strecha s troma vikiermi, v ktorých sú umiestnené zvislé okná. Rozdelená je na dva trojizbové byty so štandardným vybavením. Pivničné kobky pre nové byty sú vytvorené rozdelením nepoužívanej sušiarne na dve časti. Parkovanie je riešené na odstavnej ploche pred objektom.