RODINNÝ DOM MALACKY

ZASTAVANÁ PLOCHA: 133,87 M²__UŽITKOVÁ PLOCHA: 101,31 M²

- Z BYTU DO DOMU
- RODINNÝ DOM VERZUS 4-IZBOVÝ BYT
- VHODNÝ DO ÚZKEJ ZÁSTAVBY
- ARCHETYPÁLNY TVAR DOMU
- PRINCÍP ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY S PREDNOU IZBOU
- SEDLOVÁ STRECHA S KLASICKÝM PRESAHOM
- KOMPAKTNÝ TVAR S DVOMI VYBRATIAMI (ZÁREZMI) DO HMOTY ZVÝRAZNENÝMI   DREVENNÝM OBKLADOM
- ULIČNÝ ZÁREZ AKCENTUJÚCI VSTUP, DVOROVÝ AKCENTUJÚCI TERASU
- PRAKTICKÉ PREKRYTIE VSTUPNÝCH PRIESTOROV AJ TERASY

- PRESLNENIE HLAVNE Z ULIČNEJ A DVOROVEJ STRANY DOMU
- BOČNÉ OKNÁ DOMU RIEŠENÉ AKO DOPLNKOVÉ
- ORIENTÁCIA OBYTNÝCH PRIESTOROV DO ULICE A ZÁHRADY
- OKNO JEDÁLNE OSADENÉ PRI ZEMI DOTVÁRA OSOBITÚ ATMOSFÉRU – KONTAKT S   OKOLÍM
- SPÁLŇA S VLASTNÝM SÚKROMÍM ORIENTOVANÁ DO DVORA
- VARIABILNÉ IZBY V ČELE – MOŽNOSŤ SPOJIŤ DO JEDNÉHO PRIESTORU
- STREDOVÝ OBYTNÝ PRIESTOR
- OTVORENÝ VSTUP PRIAMO DO SRDCA DOMU (KUCHYNE S JEDÁLŇOU)
- PRIESTOR S PRIZNANÝM KROVOM