DOM-OV designs
Komplexná projektová príprava stavieb

DOM-OV designs - projekty rodinných domov, občianskych a priemyselných stavieb

Projektujeme všetky stupne projektovej dokumentácie stavieb od dokumentácie pre územné konanie, dokumentácie pre stavebné povolenie až po realizačnú dokumentáciu stavby. Zaoberáme sa projektami rodinných domov, bytových domov, občianskej vybavenosti a priemyselných stavieb.

Ponúkame katalógové projekty  a individuálne projekty rodinných domov.

Každý projekt je pre nás jedinečný.

Cenová ponuka na vyžiadanie :