Bytový dom Selice
Sem vložte podnadpis

Bytový dom - 13 bytových jednotiek - projekt pre realizáciu stavby

Zámerom investora je vybudovať bytový dom s trinástimi bytmi z čoho sedem bolo navrhnutých ako 1-izbových a šesť 2-izbových bytov. Východiskom pre riešenie
novostavby boli stavebno-technické danosti pozemku a požiadavky klienta, ktoré sa premietli do celkového riešenia priestorového konceptu. Novostavba je osadená
do približne rovinatého terénu v území s pripravenou infraštruktúrou pre výstavbu. Novostavbu tvorí 3 podlažný objekt, pravidelného obdĺžnikového pôdorysného tvaru.
Stavba je zastrešená šikmou sedlovou strechou so sklonom 12°. Tvar a orientácia pozemku k svetovým stranám boli určujúcimi faktormi pre vznik celkovej koncepcie
a rozloženia jednotlivých bytových priestorov a objektov umiestnených na tomto pozemku. Priestorová charakteristika bytového domu vytvára samostatný celok zástavby
smerom od komunikácie, čím vytvára vlastný mikropriestor. Dispozične sa na 1. nadzemnom podlaží nachádzajú spoločné priestory, chodba so schodiskom, závetrie,
zádverie s podschodiskovým priestorom, päť jednoizbových bytových jednotiek. Prízemné byty nemajú prístup na terén, sú orientované na smer východ-západ. Na 2.
nadzemnom sa nachádzajú spoločné priestory, chodba so schodiskom, tri dvojizbové bytové jednotky a jedna jednoizbová. Na 3. nadzemnom podlaží sú spoločné
priestory, chodba so schodiskom, kotolňa, tri dvojizbové bytové jednotky a jedna jednoizbová. Vstup do jednotlivých bytov je zo spoločných priestorov.

Projekt : 2014

Realizácia : 2015

Zastavaná plocha : 263,34 m2

Miesto : Selice