Energetická efektívnosť budovy

18.09.2019

Spotreba energie je najdôležitejším parametrom z hľadiska nákladov na prevádzku rodinného domu.

Náš tím rieši problematiku potreby energie už pri prvotnom architektonickom návrhu, kde sa zohľadňujú nasledovné parametre :

- vlastnosti obalových konštrukcií

- hľadisko osadenia budovy vzhľadom na svetové strany a parametre terénu

- parametre vnútorných technologických zariadení a iné

Nasleduje energetická optimalizácia pomocou výpočtového programu. Na základe výsledkov optimalizujeme použité materiály, hrúbky tepelných izolácií, veľkosť a kvalitu výplní otvorov, návrh zdroja tepla a iné parametre, tak aby boli dosiahnuté stanovené požiadavky stavebníka.

Výsledkom je energeticky a ekonomicky optimalizovaná budova, ktorá spotrebováva minimum energie.

Energetický štítok budovy :